برای اشتغال به دانشجویان تکنسین احتیاج داریم نه دکتری!

به گزارش مجله نیلوفری، معاون فرهنگی دانشگاه تهران گفت: برای افزایش اشتغال به دانشجویان تکنسین احتیاج داریم و دانشجویان دکتری باید به وسیله موسسات آموزش عالی جذب کار شوند.

برای اشتغال به دانشجویان تکنسین احتیاج داریم نه دکتری!

محمدعلی زارع چاهوکی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در گفت وگو با خبرنگار، درباره اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه تهران اظهار کرد: مشاهده شده که اغلب فعالان تشکل های دانشجویی دانشگاه تهران توانسته اند با کسب مهارت های علمی و عملی و اجتماعی مشاغل مناسبی را کسب نمایند.

او اضافه نمود: بحث اشتغال به این بستگی دارد که سنوات بعد از فارغ التحصیلی چند سال است؟ برای مثال، از نظر علمی درست نیست که اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی را بلافاصله بعد از دانش آموختگی رصد کنیم؛ بنابراین انجام این فرایند 2 الی 3 سال بعد از اینکه دانشجو درسش تمام شد می تواند در دستور کار قرار بگیرد.

زارع چاهوکی درباره تاثیر افزایش دانشجویان دکتر بر فرایند کاهش اشتغال فارغ التحصیلان گفت: برای رشته های تحصیلی باید شاخص های مناسبی داشته باشیم تا متناسب با آن ها ظرفیت رشته های مورد احتیاج جامعه را تعیین کنیم، اما متاسفانه به دلایل گوناگون به خصوص مهاجرت دانشجویان کارشناسی و ارشد برای ادامه تحصیل در کشور های دیگر این موضوع به خوبی ساماندهی نشده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران ادامه داد: شاید یکی از دلایل اصلی اینکه ظرفیت و پذیرش دوره دکتری در ایران افزایش یافته این باشد که دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری زیاد مهاجرت می نمایند؛ بنابراین باید جلوی خروج دانشجویان کارشناسی از کشور را بگیریم و تمایل آن ها را برای ادامه تحصیل در خود کشور افزایش دهیم.

زارع چاهوکی گفت: در حال حاضر تفاوت زیادی بین دانشجویان مقطع دکتری با آنچه که در کشور احتیاج داریم، وجود دارد. نکته قابل توجه این است که در بحث افزایش اشتغال بیشتر به نیرو های کارشناس و تکنسین احتیاج داریم تا دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری؛ بنابراین برای مقطع دکتری باید تنها ظرفیت موسسات آموزشی و پژوهشی محل اشتغال باشد که آن هم بسیار محدود است.

لازم به ذکر است که طی سال های اخیر، اشتغال در کشـور یک موضوع محوری و حائز اهمیـت بوده و ً اطلاعات دقیق از برنامه هـای مختلفـی برای بهبـود آن به اجرا گذاشته شده است. مسـلما وضع موجـود می توانـد ابزار مناسبی بـرای تصمیم گیری هـا در این حـوزه باشـد.

نـرخ بیـکاری کـه عبـارت اسـت از درصـد نسـبت جمعیـت بیـکار بـه جمعیـت فعـال شاغل و بیکار، در دهه های 80 و 90 ارائه شده است. نر خ بیکاری شرایط متفاوتی در سال های مختلف داشته است. در سال 1386 و ً در سال 1389 افزایش 1387 نر خ بیـکاری در کشـور کاهـش چشـمگیری می یابد ولی مجددا ً در سال 1395 و 1397 افزایش و در سال 1398 می یابد و پـس از آن با شیب نزولی مجـددا کاهش یافتـه است.

بـر اسـاس اطلاعات مرکـز آمار ایـران، نـرخ بیـکاری جمعیـت فار غ التحصیل یـا در حـال تحصیـل دوره هـای تحصیلی در سال 1397، برای گروه مردان و زنان در کل کشور 3/18 درص، بـرای گروه مـردان 1/13 درصد و بـرای گـروه زنـان 7/28 درصـد بـوده اسـت. از حـدود 2/13 میلیـون نفـر جمعیـت فار غ التحصیـل دوره هـای عالی حـدود 6/7 میلیون نفـر فعـال اقتصـادی بوده که از ایـن تعـداد 2/6 میلیـون نفـر شـاغل و 4/1 میلیـون نفـر بیکار هسـتند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتشار: 27 شهریور 1400 بروزرسانی: 27 شهریور 1400 گردآورنده: nfliri.ir شناسه مطلب: 1664

به "برای اشتغال به دانشجویان تکنسین احتیاج داریم نه دکتری!" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "برای اشتغال به دانشجویان تکنسین احتیاج داریم نه دکتری!"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید