افزایش گستره نفوذ علوم انسانی در شرکت های دانش بنیان ، ناحیه نوآوری تازه دیگری در راه است

به گزارش مجله نیلوفری، معاون علمی و فناوری، بعد از شکل گیری ناحیه نوآوری شریف به عنوان الگویی پیروز، از حمایت میلیاردی برای ایجاد ناحیه نوآوری حوزه علوم انسانی خبر داد.

افزایش گستره نفوذ علوم انسانی در شرکت های دانش بنیان ، ناحیه نوآوری تازه دیگری در راه است

به گزارش گروه فناوری مجله نیلوفری به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صبح امروز مرکز جامع نوآوری دانشگاه علامه طباطبایی، میزبان سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری بود تا با افتتاح این مرکز باب تازه ای فراروی زیست بوم کارآفرینی به کمک علوم انسانی گشوده شود.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، در این مراسم که با افتتاح ساختمان شماره 2 مرکز رشد و نوآوری علوم انسانی همراه بود، از اهمیت این علوم در توسعه زیست بوم اقتصاد دانش بنیان گفت و اضافه نمود: کارآفرینی و نوآوری در دانشگاه های علوم انسانی یک شاخصه مهم پیشرفت به شمار می رود. تلاش می کنیم تا گستره نفوذ علوم انسانی در شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها افزایش یابد.

ستاری درباره حمایت ده میلیارد تومانی برای ایجاد و توسعه پارک علم و فناوری دانشگاه علامه طباطبایی با موضوع رونق زیست بوم نوآوری حوزه علوم انسانی گفت: این حمایت برای توسعه کار فناورانه و نوآورانه در حوزه علوم انسانی تخصیص خواهد یافت. حوزه علوم شناختی و علوم انسانی ایده های نوآوری بسیار زیادی وجود دارد که نتایج و خروجی های آن در حوزه سلامت نمایان شده است و سرمایه گذاری بخش خصوصی در کنار هدایت و حمایت جوانان دانش آموخته و خلاق به سوی استارتاپ های این حوزه می تواند ضمن خلق ارزش اضافه نموده درخور توجه، میزان قابل توجهی اشتغال به ارمغان بیاورد.

رییس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان به چالش های موجود برای ورود علوم انسانی به عرصه کارآفرینی اشاره کرد و اضافه نمود: علوم انسانی اگرچه در ورود به عرصه کارآفرینی با چالش هایی روبرو بوده، اما حوزه بسیار مهمی در اقتصاد دانش بنیان به شمار می رود. روح کارآفرینی با حضور علوم انسانی تجلی و معنا پیدا می کند. در بسکمک از حوزه ها، علوم انسانی هسته اصلی کار نوآورانه به حساب می آید.

ستاری به تلاش های زیرساختی و حمایت ها برای پررنگ شدن نقش علوم انسانی در حوزه اقتصاد دانش بنیان اشاره کرد و گفت: اکنون استارتاپ های مختلفی در حوزه های تامین نیروی انسانی، گردشگری و بازی به طور جدی فعالیت می کنند. یکی از کارکرد های علوم انسانی در استارتاپ های مبتنی بر فناوری های پیشرفته است و به طور جدی به دنبال این هستیم به کمک علوم انسانی در حوزه این استارتاپ ها اتفاقات خوبی بیفتد.

ستاری به گام های پیموده شده برای نقش آفرین ساختن علوم انسانی در حوزه کارآفرینی اشاره کرد و اضافه نمود: مرکز نوآوری علوم انسانی از چند سال پیش گام های اولیه خود را آغاز کرده است و اکنون به همت رئیس دانشگاه و دیگر همکاران، هسته اصلی نوآوری در دل دانشگاه شکل گرفته است. امیدواریم این کار پیشرو همچنان ادامه پیدا کند ما نیز وظیف خود می دانیم از این جهت حمایت کنیم.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، افتتاح آزمایشگاه تحقیقاتی علوم شناختی در دانشگاه علامه را هم راستا با گام جدیدی که در دانشگاه های علوم انسانی اتفاق می افتد، دانست و گفت: پیش تر، عمده تمرکز دانشگاه های علوم شناختی در حوزه های مهندسی بود، اما اکنون تعامل میان این دو بخش بیش تر شده و دانشکاه علامه در جهت تعامل با علوم و فناوری های شناختی گام تازه ای برداشته است.

رئیس ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی گفت: توسعه علوم شناختی به سرعت در حال پیشرفت است و بیش از 500 هزار متر مربع را در دانشگاه ها و اطراف آن برای توسعه این حوزه اختصاص دادیم.

ستاری حضور و استقبال بخش خصوصی ازنوآوری و فناوری را فرصتی برای توسعه زیست بوم کارآفرینی و نوآوری گفت و ادامه داد: ماحصل آن را در توسعه زیست بوم کارآفرینی و نوآوری در پهنه شهری و ظهور کارخانه های نوآوری و ناحیه های نوآوری به ویژه پیرامون دانشگاه ها شاهد هستیم.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از حمایت ده میلیارد تومانی برای ایجاد و توسعه پارک علم و فناوری دانشگاه علامه طباطبایی با موضوع رونق زیست بوم نوآوری حوزه علوم انسانی خبر داد و اضافه نمود: این حمایت از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، برای توسعه کار فناورانه و نوآورانه در حوزه علوم انسانی با ایجاد پارک علم و فناوری و ناحیه نوآوری دانشگاه علامه طباطبایی تخصیص خواهد یافت.

رییس بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: در حوزه علوم شناختی و علوم انسانی ایده های نوآوری بسیار زیادی وجود دارد که نتایج و خروجی های آن در حوزه سلامت نمایان شده است و سرمایه گذاری بخش خصوصی در کنار هدایت و حمایت جوانان دانش آموخته و خلاق به سوی استارتاپ های این حوزه می تواند ضمن خلق ارزش اضافه نموده درخور توجه، میزان قابل توجهی اشتغال به ارمغان بیاورد.

ستاری اضافه نمود: لازم است در حوزه هایی که طی چند سال گذشته به موفقیت دست یافته ایم، تمرکز بیش تری داشته باشیم و با حرکت در این جهت، رشد قابل توجهی را در کسب و کار های دانش بنیان و استارتاپی حوزه علوم انسانی ببینیم.

ناحیه نوآوری علوم انسانی راه اندازی می شود

در ادامه حسین سلیمی رییس دانشگاه علامه طباطبایین با اشاره به قرار دادن دانشگاه در یک اکوسیستم نوآورانه برای خلق ثروت و اندیشه ورزی در حوزه های مختلف گفت: ما هم فضای فیزیکی و هم فضای پژوهشی دانشگاه را به این ست سوق دادیم. ما تنها دانشگاهی در کشور هستیم که دانشجویان علاوه بر دانش آموختگی یک دوره مهارت آموزی شرکت می کنند.

وی اضافه نمود: این دوره رایگان است و بالغ بر 5000 نفر به طور سالانه در این دوره ها شرکت می کنند. استقبال از این دوره ها بی نظیر بوده است و این دوره با مراکز رشد، کارآفرینی و نوآوری پیوند خورده است و به همین دلیل، دانشگاه در زیست بوم نوآوری نقش آفرینی می کند.

رییس دانشگاه علامه طباطبایی از ایجاد ناحیه نوآوری این دانشگاه با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت و اضافه نمود:به زودی با افتتاح ساختمان شماره 3 دانشگاه، طرح جامع نوآوری دانشگاه به مرحله نهایی می رسد و در منطقه فعلی، دهکده نوآوری و فناوری را راه اندازی کنیم. امیدواریم بعد از دانشگاه صنعتی شریف بتوانیم نخستین دانشگاه در حوزه علوم انسانی باشیم که یک ناحیه نوآورانه را اطراف دانشگاه شکل می دهیم.

بازدید از زیست بوم نوآوری دانشگاه علامه طباطبایی

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، از بخش های مختلف زیست بوم نوآوری دانشگاه علامه طباطبایی دیدن کرد و با جوانان فعال در هسته های نوآور مرکز رشد و نوآوری به مصاحبه نشست.

زیست بوم نوآوری و کارآفرینی دانشگاه علامه طباطبائی با هدف اشتغال دانش آموختگان، حل مسائل جامعه با رویکرد خلاقانه و نوآور و پرورش نیروی انسانی دارای مهارت، یکی از ارکان اقتصاد دانش بنیان در دانشگاه های نسل سوم ایجاد شده است.

مرکز رشد و نوآوری جامع دانشگاه که امروز توسط ستاری افتتاح شد، حوزه هوشمندسازی و حمل و نقل شهری در دهکده المپیک را در برمی گیرد. دو شتابدهنده نوآوری، فضای کار اشتراکی، خانه رویداد و دفاتر کسب و کار های نوآور از بخش های اصلی این مجموعه هستند. در این دانشگاه همچنین آزمایشگاه های زنده از جمله آزمایشگاه علوم شناختی، به محققان داخلی و خارج از دانشگاه خدمات ارائه می کند.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 13 آبان 1398 بروزرسانی: 30 فروردین 1399 گردآورنده: nfliri.ir شناسه مطلب: 341

به "افزایش گستره نفوذ علوم انسانی در شرکت های دانش بنیان ، ناحیه نوآوری تازه دیگری در راه است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "افزایش گستره نفوذ علوم انسانی در شرکت های دانش بنیان ، ناحیه نوآوری تازه دیگری در راه است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید