فارس من، شروع سال 99 با خبر خوش برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، هزینه پژوهش انتها نامه و رساله فناورانه پرداخت می گردد

به گزارش مجله نیلوفری، سال 99 با خبر خوش برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی شروع شد، سال جاری ارایه گرنت فناوری به سرانجام نامه ها و رساله های دانشجویی برای تجاری سازی پژوهش و فناوری کاربردی کلید می خورد و این طرح چندین ساله وزارت علوم با تاسیس صندوق توسعه علمی و پژوهشی کشور رسما محقق می گردد.

فارس من، شروع سال 99 با خبر خوش برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، هزینه پژوهش انتها نامه و رساله فناورانه پرداخت می گردد

به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرنگاران، یکی از دغدغه های پر تکرار دانشجویان تحصیلات تکمیلی در کشور، نبود حمایت اقتصادی در حین تحصیل است. در حالی که در نرم جهانی تحصیل در مقطع دکتری به عنوان یک شغل تمام وقت محسوب می شد و دانشجوی دکتری برای انجام پژوهش یا کار عملی معین با هدف معین جذب می گردد و بابت انجام این وظیفه هم حقوق و دستمزد دریافت می نماید اما در ایران دانشجوی دکتری برای گذراندن این دوره هزینه می پردازد و اغلب به دلیل گران بودن این دوره درگیر مسائل اقتصادی می گردد و در صورت تحصیل در دانشگاه های دولتی بدون شهریه، در کسب درآمد برای گذران زندگی با مسائل اقتصادی روبه رو می گردد.

بعضی کاربران خبرنگاران هم این گلایه را در قالب سوژه دانشجویان دکتری، کارگران بی مزد و مواجب پژوهشی در سامانه فارس من ثبت نموده اند و خواهان پیگیری این مطالبه از مسؤولان مربوط شدند.

بعضی دانشجویان تحصیلات تکمیلی به ویژه دانشجویان دوره دکتری، اعلام می نمایند که تحصیل در مقطع دکتری کاری تمام وقت است و نمی توانند در حین تحصیل، به صورت تمام وقت مشغول به کار باشند و حتی برای تامین هزینه های زندگی دچار مشکل اند، بعضی از آنان خود را کارگران بی مزد و مواجب پژوهشی می دانند

حتی بسیاری از دانشجویان دکتری اعلام می نمایند که تحصیل در دکتری کاری تمام وقت است و نمی توانند در حین تحصیل، به صورت تمام وقت مشغول به کار باشند؛ همین امر باعث شده که دانشجو برای گذران زندگی در کنار تحصیل، کار نمایند و سال ها درگیر فرایند تحصیل باشند و برهمین اساس سوژه ای با عنوان دانشجویان برای تامین هزینه خاتمه نامه های دکترا با مشکل اقتصادی رو به رو هستند را هم در سامانه فارس من ثبت نموده اند.

از این رو، این موضوع همیشه یکی از دغدغه های اصلی وزارت علوم در بحث پژوهش و تجاری سازی پژوهش است و مسئولان این وزارتخانه مدتی است در فکر پیدا کردن چاره ای برای تغییر این رویه برآمده اند.

به این ترتیب چندی است که معین سازوکار تأمین اعتبار پژوهشی در قالب اعطای گرنت فناوری و گرنت پژوهشی با هدف راهنمایی خاتمه نامه های تحصیلات تکمیلی به سمت نیازهای پژوهشی کشور و یاری به تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی در دستور کار وزارت علوم است.

براساس این گزارش، یک نوع گرنت وجود دارد که به اسم گرنت پژوهشی شناخته می گردد و به اعضای هیات علمی در قبال مقاله ها و کارهای پژوهشی آنها ارائه می گردد، در کنار گرنت پژوهشی، نوع دیگری از گرنت هم در حال راه اندازی است که به اسم گرنت فناوری شناخته می گردد و مکمل گرنت پژوهشی خواهد بود. در واقع طرح گرنت فناوری یکی از طرح هایی است که وزارت علوم برای حمایت از پژوهش های تحصیلات تکمیلی در دست اجرا دارد و به دانشگاه اعلام می گردد.

طرح وزارت علوم برای ارایه گرنت پژوهشی و فناوری برای حمایت از خاتمه نامه های تحصیلات تکمیلی

به گفته معاون وزیر علوم، برای اینکه دانشجویان تحصیلات تکمیلی بتوانند هزینه های پژوهش را تامین نمایند، طرح ویژه ای در قالب گرنت پژوهشی و گرنت فناوری ارائه شده که دستگاه ها و شرکت ها را ترغیب کند با منابع خود برای اجرای طرح های پژوهشی در چارچوب رساله های دکترا و تحصیلات تکمیلی و دانشجویان پسادکترا وارد شوند

مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفت وگو با خبرنگار درباره این طرح شرح داد: هدف از طرحی که دنبال می کنیم ترغیب دستگاه ها و شرکت ها است که با منابع خود برای اجرای طرح های پژوهشی به حوزه تحصیلات تکمیلی وارد شوند، یعنی به جای اینکه این منابع در چارچوب قراردادهای ارتباط با صنعت قرار بگیرد در چارچوب رساله های دکترا و تحصیلات تکمیلی و دانشجویان پسادکترا قرار داده گردد و خرج تامین هزینه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی گردد که این افراد بتوانند به پژوهش بپردازند. طرح ویژه ای در قالب گرنت پژوهشی و گرنت فناوری ارائه خواهد شد و برای اینکه این سیستم راه بیفتد، در مرحله اول وزارت علوم تعدادی از خاتمه نامه ها و رساله ها را حمایت اقتصادی می نماید و در مراحل بعدی این کار باید با حمایت اسپانسرهای معین انجام گردد.

سازوکار تامین اعتبار پژوهشی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی معین شد

منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم در گفت وگو با خبرنگار از قدم عظیم وزارت علوم برای معین سازوکار تامین اعتبار پژوهشی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی اطلاع داد و اظهارداشت: وزارت علوم طرحی را برای راهنمایی بودجه فعالیت های پژوهشی به سمت تحصیلات تکمیلی در دستور کار قرار گرفته است که متشکل از گرنت پژوهشی و گرنت فناوری است و خاتمه نامه های تحصیلات تکمیلی را به سمت پاسخ گویی به نیازهای پژوهشی کشور سوق می دهد. در کنار طرح گرنت پژوهشی، طرح گرنت فناوری هم ارائه می گردد که هر دو طرح مکمل یکدیگر و در راستای راهنمایی خاتمه نامه های تحصیلات تکمیلی به سمت نیازهای پژوهش کشور و سپس تجاری سازی طرح ها است.

در این طرح، از منابع حاصل از یک بند تبصره 9 قانون بودجه استفاده خواهد شد. این بند شرکت های سودده را مکلف می نماید که بخشی از سود خود را در اختیار فعالیت های پژوهشی کاربردی قرار می دهند؛ این اعتبار در ابتدا برای خود شرکت ها و سپس برای تحقیقاتی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معین می نماید مصرف خواهد شد. امیدواریم سال جاری منابع اقتصادی برای اجرای این طرح تامین گردد تا بتوانیم این رویه را به جریان مستمر کاربردی در خاتمه نامه های تحصیلات تکمیلی با حمایت اقتصادی کامل تبدیل کنیم.

در این طرح، دانشجو برای پروژه معین پذیرش می گردد و مانند یک کارمند کارشناس در دانشگاه حضور می یابد، ساعت می زند و وظیفه معین دارد. اگر به همین ترتیب عمل کنیم هیچ دانشجوی دکتری، 6 ساله و حتی 9 ساله درس خود را تمام نمی نماید؛ بلکه ظرف 3 یا 4 سال درس خود را تمام می نماید و از دانشگاه خارج می گردد و نتیجه کار او هم خیلی زود مورد استفاده قرار می گیرد.

مقدمات این طرح از سال گذشته اما به دلایلی بودجه کافی برای اجرای این طرح فراهم نشد و بنابراین اجرای طرح به صورت جدی در سال 99 در دستور کار است. ویدئوی زیر بخشی از فرآیندهای اجرای این طرح در وزارت علوم را گزارش می نماید.

همچنین در آخرین روزهای سال 98 شاهد برداشته شدن قدم عظیم دیگری در زمینه حمایت عملی از پژوهش های تحصیلات تکمیلی بودیم. سال 99 صندوقی به نام صندوق توسعه علمی و پژوهشی تشکیل خواهد شد که به طور مستقیم برای این منظور در نظر گرفته شده است.

یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99، تشکیل صندوق توسعه علمی و پژوهشی کشور برای شروع رسمی سازوکار حمایت از پروژ ه های تحصیلات تکمیلی بوده است. با این مصوبه، این صندوق به منظور افزایش فرصت های برابر و توسعه عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش عالی، تسهیل دسترسی به تحصیلات تکمیلی، ایجاد منابع پایدار و افزایش بهره وری در استفاده از منابع عمومی، حمایت از خاتمه نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی، طرح یا پروژه های پسادکتری در جهت حل نیازهای کشور و مشارکت در طرح های تحقیقاتی صندوق توسعه علمی و پژوهشی کشور تشکیل خواهد شد.

ارایه گرنت فناوری به دانشجویان تحصیلات تکمیلی از سال جاری شروع می گردد

پیگیری این طرح در وزارت علوم ادامه دارد و خبر خوشی را در ابتدای سال 99 برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی رقم زده است.

مهدی کشمیری مدیر کل سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم و قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در گفت وگو با خبرنگار از شروع طرح ارائه گرنت فناوری به خاتمه نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی با موضوعات فناورانه برای نخستین بار در کشور اطلاع داد و گفت: فراخوان ارایه این گرنت از فروردین ماه اعلام می گردد.کسی که فکر می نماید که پژوهشی دارد که جزء پژوهشی های فناورانه است و می تواند جزء حمایت های ما باشد طرح خود را اعلام می نماید و طرح ها آنالیز و ارزیابی می شوند. این طرح ابتدا از دانشگاه های 5 استان سمنان، مرکزی، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و فارس شروع خواهد شد و تا سال 1400 به همه دانشگاه های کشور تسریع می یابد.

سال 99 با خبر خوشی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی شروع شد، اینکه سال جاری ارایه گرنت فناوری به دانشگاه کلید می خورد و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای انجام خاتمه نامه و رساله می توانند در صورت تایید موضوع از این گرنت استفاده نمایند

به گفته کشمیری، فاز اول این طرح با مشارکت وزارت ارتباطات و در حوزه ICT شروع می گردد و به دانشگاه در 3 قالب خاتمه نامه ، رساله و تحقیقات و شرکت های نوپای دانشگاهی ارائه می گردد که به سمت تجاری سازی فناوری حرکت نموده باشد و منجر به فراوری محصول فناورانه شده باشد. به خاتمه نامه با موضوع فناوری 10 میلیون تومان، رساله دکتری با موضوع فناوری 20میلیون تومان، تحقیقات تا 40 میلیون تومان و شرکت های دانشگاهی تا 60 میلیون تومانگرنت فناوری ارائه می گردد و در مجموع تا 20 میلیارد تومان بودجه برای آن در نظر گرفته خواهد شد.

انتهای پیغام/

منبع: خبرگزاری فارس
انتشار: 30 اردیبهشت 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: nfliri.ir شناسه مطلب: 790

به "فارس من، شروع سال 99 با خبر خوش برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، هزینه پژوهش انتها نامه و رساله فناورانه پرداخت می گردد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "فارس من، شروع سال 99 با خبر خوش برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، هزینه پژوهش انتها نامه و رساله فناورانه پرداخت می گردد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید