DBX؛ شاسی بلند رویایی و جدید آستون مارتین

‬‭ ‬اوروس‭ ‬در‭ ‬طلایی ترین‭ ‬روزهای‭ ‬لامبورگینی‭ ‬فروشی‭ ‬خیره کننده‭ ‬را‭ ‬تجربه‭ ‬می کند‭. ‬این‭ ‬محصول‭ ‬برجسته‭ ‬ایتالیایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬قول‭ ‬مجله‭ ‬موتورترند‭ ‬یک‭ ‬هوراکان‭ ‬شاسی بلند‭ ‬است،‭ ‬زمینه‭ ‬دو‭ ‬برابر‭ ‬شدن‭ ‬آمار‭ ‬فروش‭ ‬گاو‭ ‬سنت‭ ‬آگاتا‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬عامل‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬رقبا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فکر‭ ‬رقابت‭ ‬با‭ ‬لامبورگینی‭ ‬انداخته‭ ‬است‭. ‬آستون‭ ‬مارتین‭ ‬تنها‭ ‬شرکتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬چیزی‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬و‭ ‬اندازه‭ ‬اوروس‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ظاهر‭ ‬و‭ ‬معماری‭ ‬فنی‭ ‬برجسته ای‭ ‬روانه‭ ‬بازار‭ ‬ساخته‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬خودرو‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬DBX‭ ‬جنبه های‭ ‬تازه ای‭ ‬از‭ ‬توانمندی‭ ‬آستون‭ ‬مارتین‭ ‬در‭ ‬ساخت‭ ‬خودرو‭ ‬را‭ ‬عیان‭ ‬کرده،‭ ‬در‭ ‬مراحل‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬طراحی‭ ‬از‭ ‬پشتیبانی‭ ‬گروه‭ ‬مرسدس‭ ‬بنز‭ ‬هم‭ ‬بهره‭ ‬بسیار‭ ‬برده‭ ‬است ‭ ‬و‭ ‬خب‭ ‬این‭ ‬یعنی‭ ‬تهدید‭ ‬آشکار‭ ‬لامبورگینی‭ ‬اوروس‭ ‬از‭ ‬لندن‭. ‬اخیرا‭ ‬DBX‭ ‬در‭ ‬اولین‭ ‬سری‭ ‬تحویل‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬مشتریان‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬لندن‭ ‬دیده‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬سوژه‭ ‬عکاسی‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬اینجا‭ ‬نتیجه‭ ‬بررسی‭ ‬چند‭ ‬مجله‭ ‬معتبر‭ ‬اروپایی‭ ‬در‭ ‬اولین‭ ‬برخورد‭ ‬با‭ ‬DBX‭ ‬را‭ ‬برای تان‭ ‬ترجمه‭ ‬کرده ایم‭. ‬

DBX؛ شاسی بلند رویایی و جدید آستون مارتین

‭‬طراحی‭ ‬و‭ ‬فرم‭ ‬کابین

عجب‭ ‬رنگی‭! ‬باید‭ ‬دست‭ ‬رباتی‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬خودرو‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬رنگ‭ ‬نقاشی‭ ‬کرده،‭ ‬به‭ ‬گرمی‭ ‬فشرد‭! ‬در‭ ‬ترکیب‭ ‬با‭ ‬فرم‭ ‬مهیب‭ ‬جلو‭ ‬پنجره‭ ‬و‭ ‬چراغ ها‭ ‬که‭ ‬ناخودآگاه‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬یاد‭ ‬ماهیان‭ ‬شکارچی‭ ‬یا‭ ‬کوسه‭ ‬قاتل‭ ‬می اندازد،‭ ‬بدنه‭ ‬ابعادی‭ ‬بزرگ‭ ‬اما‭ ‬چابک‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬هرچه‭ ‬دقت‭ ‬ما‭ ‬روی‭ ‬زوایای‭ ‬بدنه‭ ‬تمرکز‭ ‬پیدا‭ ‬می کند،‭ ‬خشونت‭ ‬بصری‭ ‬هم‭ ‬بیشتر ‭ ‬می شود ‭ ‬اما‭ ‬خب،‭ ‬اگر‭ ‬بر‭ ‬طرح‭ ‬خشن‭ ‬بدنه‭ ‬لامبورگینی‭ ‬اوروس‭ ‬نظمی‭ ‬برقرار‭ ‬است،‭ ‬آستون‭ ‬مارتین‭ ‬راه‭ ‬هنر‭ ‬مفهومی‭ ‬و‭ ‬تخیلی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پیش‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬چیزی‭ ‬بین‭ ‬یک‭ ‬مازراتی‭ ‬لوانته‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬نسخه‭ ‬سفارشی‭ ‬زاگاتو‭ ‬از‭ ‬کوپه‭ ‬DBS‭‬با‭ ‬نام‭ ‬GT‭ ‬خلق‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬کابین‭ ‬اما‭ ‬چنین‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬ظرافت،‭ ‬طراوت،‭ ‬اصالت‭ ‬و‭ ‬شکوه‭ ‬چیده‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬بر‭ ‬همه‭ ‬رقبای‭ ‬این‭ ‬کلاس‭ ‬مگر‭ ‬بنتلی‭ ‬بنتایگا‭ ‬برتری‭ ‬دارد‭.‬

‭‬قوای‭ ‬محرکه،‭ ‬مهندسی‭ ‬و‭ ‬معماری‭ ‬فنی

یک‭ ‬موتور‭ ‬هشت‭ ‬سیلندر‭ ‬دو‭ ‬توربو‭ ‬542‭ ‬اسبی‭ ‬با‭ ‬حجم‭ ‬دقیق‭ ‬4000‭ ‬سی سی‭ ‬زیر‭ ‬کاپوت‭ ‬مخوف‭ ‬DBX‭ ‬جا‭ ‬خوش‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬خودرو‭ ‬به‭ ‬سیستم‭ ‬چهارچرخ‭ ‬محرک‭ ‬فعال‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬جعبه‭ ‬دنده‭ ‬بسیار‭ ‬دقیق‭ ‬9‭ ‬سرعته‭ ‬هم‭ ‬مجهز‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬وزنش‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مدل‭ ‬به‭ ‬2245‭ ‬کیلوگرم‭ ‬محدود‭ ‬مانده‭. ‬خب‭ ‬این‭ ‬یعنی‭ ‬نسخه‭ ‬پایه‭ ‬DBX‭ ‬ظرف‭ ‬4‭.‬5‭ ‬ثانیه‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬100‭ ‬کیلومتر‭ ‬می رسد،‭ ‬تا‭ ‬295‭ ‬کیلومتر‭ ‬در‭ ‬ساعت‭ ‬سرعت‭ ‬می گیرد‭ ‬و‭ ‬پابه پای‭ ‬اوروس‭ ‬هشت‭ ‬سیلندر‭ ‬می تازد‭. ‬اگر‭ ‬کافی‭ ‬نیست‭ ‬فقط‭ ‬باید‭ ‬تصاویر‭ ‬گل بازی‭ ‬DBX‭ ‬در‭ ‬جنگل های‭ ‬تار‭ ‬و‭ ‬مه آلود‭ ‬شروود‭ ‬در‭ ‬انگلستان‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬مجله‭ ‬اتواکسپرس‭ ‬منتشر‭ ‬کرده،‭ ‬ببینید‭ ‬تا‭ ‬متوجه‭ ‬جنبه های‭ ‬دیگر‭ ‬روح‭ ‬این‭ ‬مبارز‭ ‬شکست ناپذیر‭ ‬شوید‭.‬

‭‬فضای‭ ‬کابین‭ ‬و‭ ‬سواری

خب‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬آنگلوساکسون‭ ‬برای‭ ‬پنج‭ ‬سرنشین‭ ‬جا‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حالت‭ ‬عادی‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬830‭ ‬لیتر‭ ‬در‭ ‬صندوق‭ ‬بارش‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬فضا‭ ‬می دهد‭. ‬تا‭ ‬بخواهید‭ ‬اینجا‭ ‬چرم،‭ ‬چوب،‭ ‬صفحات‭ ‬لمسی‭ ‬و‭ ‬قطعات‭ ‬کرومی‭ ‬می بینید‭ ‬و‭ ‬فوم‭ ‬به کار‭ ‬رفته‭ ‬در‭ ‬درهای‭ ‬عقب‭ ‬و‭ ‬جلو‭ ‬یا‭ ‬سقف‭ ‬از‭ ‬بهترین‭ ‬مواد‭ ‬ممکن‭ ‬تولید‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬خود‭ ‬آستون‭ ‬مارتین‭ ‬می گوید‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬خودرو‭ ‬شتاب‭ ‬و‭ ‬هیجان‭ ‬ونتیج‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬شکوه‭ ‬و‭ ‬راحتی‭ ‬لاگوندا‭ ‬ترکیب‭ ‬کرده ایم‭ ‬و‭ ‬سالنی‭ ‬مجلل‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مهمانی‭ ‬سرنشینان‭ ‬تدارک‭ ‬دیده ایم‭. ‬وقتی‭ ‬هم‭ ‬بخواهید‭ ‬سریع‭ ‬حرکت‭ ‬کنید،‭ ‬DBX‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬میخکوب‭ ‬می کند‭.‬

‭ ‬نتیجه‭ ‬نهایی

خب‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬پرداخت‭ ‬192‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬820‭ ‬دلاری‭ ‬خریداران‭ ‬DBX‭ ‬در‭ ‬نسخه‭ ‬پایه،‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬چیزی‭ ‬دو‭ ‬برابر‭ ‬یک‭ ‬ب‭.‬ام‭.‬و‭ ‬X7‭ ‬یا‭ ‬آلفا‭ ‬رومئو‭ ‬استلیو‭ ‬در‭ ‬نسخه‭ ‬نیم‭ ‬فول‭ ‬هزینه‭ ‬روی‭ ‬دست‭ ‬شما‭ ‬می گذارد‭ ‬و‭ ‬خب‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬خاص ترین‭ ‬افراد‭ ‬جهان‭ ‬بدل‭ ‬می کند‭ ‬که‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬اتوبان،‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬جنگل‭ ‬و‭ ‬کوه‭ ‬و‭ ‬دشت‭ ‬قدرت‭ ‬مانور‭ ‬بی نظیری‭ ‬دارید‭. ‬حتی‭ ‬اگر‭ ‬لامبورگینی‭ ‬اوروس‭ ‬هم‭ ‬کنارتان‭ ‬باشد‭!‬

منبع: دیوار
انتشار: 4 فروردین 1399 بروزرسانی: 4 فروردین 1399 گردآورنده: nfliri.ir شناسه مطلب: 683

به "DBX؛ شاسی بلند رویایی و جدید آستون مارتین" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "DBX؛ شاسی بلند رویایی و جدید آستون مارتین"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید