آموزش و یادگیری ویولن

مطالب درباره ویولن

در این وضعیت از ایجاد هلال داخلی در انگشت شست، به سمت داخل دست بایستی خودداری نمود…

مچ نوازنده درهنگام تعویض سیم بم به سیم زیر غیر مجاور، نباید دچار شکستگی به سمت راست گردد و همچنین نیازی به خروج آرنج از زیر گریف به سمت راست در هنگام تعویض سیم زیر به سیم بم نمی باشد…

در نظر داشتن اصل بالا، باعث می گردد تا تمرین و نوازندگی ساز آسانتر انجام پذیرفته و مشکلات اجرایی جملاتی که نواختن آنها با حفظ حالات اشتباه و غیر طبیعی، ناممکن بوده حل گردد…

نظر به فاصله طولی بسیار ناچیز نت فادیز انگشت سوم با لا بکار انگشت چهارم در سیم می، این شکل اجرای جمله سه نتی به سادگی و سرعت قابل اجراست…

… امکان رهایی و پرش دست چپ نوازنده را از پوزیسیونی که در آن مشغول اجرای این تکنیک است ، فراهم آورد…

در این جا نیز همچون قسمتهای قبل همان ۴ گزینه را برای مقایسه در اختیار داریم. 1- جدول اندازه ها که در آن مقدار اندازه‌های طولی صفحه رو و زیر ثبت ‌شده است…

بنابراین ما این ۴ گزینه را برای سنجش و انطباق در اختیار داریم و فقط در رابطه با صفحه رو محدوده خطوط محیطی وجود ندارد که طبیعتا اگر بخواهیم با شواهد بیشتری به استدلال بپردازیم…

استرادیواری در این دوران همیشه از چوب بهترین چنارها و ورنی نارنجی متمایل به قهوه ای با کیفیت غیر قابل مقایسه ای استفاده می کرد…

 

دانلود کتاب ویولن

نت ویولن

 

آموزش ویولن

 

 

یادگیری ویولن - اجزاء ویولن

آرشه ویولن

 

منابع مفید

آموزش ویولن

ویلن